КРЪГОЗОР

Книгите на ИК Кръгозор може да намерите в Книжна борса „Искър“, етаж 3, търговски офис 21.

За контакти в борсата:

0886575383

borsa@kragozor.com

 

ИК „Кръгозор" издава книги в четири основни направления:

учебници и учебни помагала за общообразователните училища, съвременни и класически романи; чиклит; романи за тийнейджъри, научнопопулярна литература - психология на отношенията, личностно развитие; бизнескомуникации, здравна литература.

Към всички издателства