ПЕРГАМЕНТ ПРЕС

Книгите на издателство  „Пергамент Прес“ може да намерите в Книжна борса „Искър“, етаж 2, търговски офис № 14.

За контакти в борсата:

Издателството  винаги се стреми да предложи на читателите си старателно подбрани заглавия в различни жанрове.

 

Към всички издателства