ПЛЕЯДА

Книгите на издателство  „Плеяда“ може да намерите в Книжна борса „Искър“, етаж 2, търговски офис № 32.

За контакти в борсата:


тел.: 02 / 804 3164

e-mail: pleiad@tea.bg

Към всички издателства