ТРУД И ПРАВО

Книгите на ИК  „Труд и право“ може да намерите в Книжна борса „Искър“, етаж 2, търговски офис № 34.

 

ИК  „Труд и право“ е профилирана в издаването на трудово-правни, социално-правни, финансови и търговски издания и софтуер.

Към всички издателства