Дистрибуцията на книги на едро

информативен материал за дистрибуцията на книги с препратка към сайта на бгкнига 

http://www.bgkniga.bg/