Обслужване на рампа и до склад

Ние знаем, че при търговията на едро движението на товарите трябва да става безпроблемно и лесно. Затова за всички наши наематели предлагаме безплатно разтоварване с електрокар на територията на борсата и покритата рама. Имаме палетни и товарни колички за свободно ползване, както и високоповдигач, разположен в зоната на сутерена.

Обслужването на машините е подсигурено с квалифициран персонал, който е на разположение за вас всеки работен ден от 8:30 до 16:30 ч.