Издателски комплекс „Труд и право”

Издателство за професионална литература. Издава четири месечни списания, пет книги-годишници и много книги в областта на правото, икономиката и социалната дейност. Предлага пет компютърни информационни продукта с цялостно тематично знание.

Контакти:
ИК „Труд и право”
1000 София, пл. Македония 1, ет. 7
Книжна борса Искър, Етаж 2, офис 34
телефон: + 359 2 981 13 93
мобилен: + 359 88 240 03 03
e-mail: office@trudipravo.bg
web: www.trudipravo.bg