Издателство Рибка ЕООД

Това е издателство „Рибка“. Малко по размер, голямо по душа. Издателството на децата и техните родители. Основано през 2013 г., когато артистичните съвременни детски книги в България бяха истинска рядкост. Мотивирани изцяло от обичта си към децата, ние постигнахме наистина много през годините: изцяло променихме нагласите към детските книги, вдъхновихме много други да тръгнат по нашия път, доказахме, че българските деца и родители са много по-осъзнати, интелигентни и будни, отколкото мнозина смятаха!

За контакт:
Издателство Рибка ЕООД, ет.2, офис 40
Лазарина Койчева, 0888837522
sales@ribka-publishing.bg