Просвета – София АД

Книжна борса „Искър”
кв. Дружба 1, ул. „Поручик Христо Топракчиев” № 11
Етаж 1, офис 31, 32
Камелия Георгиева
тел. 0884 110 415
е-mail: kamelia.georgieva@prosveta.bg