Център за психосоциална подкрепа

„Център за психосоциална подкрепа“ е център за психотерапия, психологично консултиране и обучение в сферата на психосоциалните дейности, но той функционира и като малко издателство, което успя през изминалите петнадесет години да формира своя публика.
Какви са книгите, които издаваме?
В издателската ни програма има няколко акцента.Първият е върху психичното развитие и психичното функциониране на децата и юношите – трудностите в структурирането на психичния живот, изграждането на фундаменталните психични инстанции, задачите които детето „решава“ в определен период в зависимост от своето обкръжение и своята история. Тук мога да посоча заглавията „Родители, осмелете се да кажете не!“, „Трябва ли да се отстъпва пред юношата“, „Проблемите на юношеството“, „Да се родиш недоносен“, които са подходящи както за родители, така и за специалисти. Изданията „Несъзнаваният образ на тялото“, „Изследвания върху аутизма“, „Изоставащото дете и неговата майка“ „От педиатрия към психоанализа“, „Тялото“, са класическа психоаналитична литература предназначена за работещи с деца. Вторият акцент е върху теоретичното формиране на психоаналитици – книги като „Изтласкване“, „От любовта към другите до любовта към себе си“, „За какво служи психоанализата“, „Как да четем Лакан?“, „Новото черно“, Какво е лудостта?“ изследват историята, клиничното проявление и съвременния поглед върху основни психоаналитични понятия и психиатрични страдания. Третият акцент е възможността за психоаналитично осмисляне на арттерапевтичната практика – тук можем да дадем пример с „Отвъд думите – арт терапия за деца от аутистичния спектър“, „Принципи и практика в експресината арт терапия“ и други.

Контакти:
Етаж 2, офис 32
Диана Циркова - 0886341394
www.cpss.info,
https://www.facebook.com/cpss.bg,
psysupport@gmail.com