Персоналистът по случай юбилея на Михаил Неделчев

0
1158

Книгата е посветена на личността, изследванията и приносите на Михаил
Неделчев (1942)
. В основата й са текстове, представени на юбилейната
конференция в чест на неговата 80-годишнина, проведена в Нов български
университет на 14 юли 2022 г., както и други статии от заявения
тематичен спектър – за личността на литературния историк, за неговите
новаторски идеи като „литературния персонализъм“ и за приносите му в
изследванията на литературата на НРБ. Включени са солиден брой есета,
спомени и поздравителни текстове по повод юбилеите на М. Неделчев от
2002, 2012 и 2022 г. В раздела „Критически архив“ намират място
рецензии и слова за някои от емблематичните му книги. Сборник с
критика за един от най-меродавните и проникновени български критици
на ХХ и ХХІ век.

„Персоналистът: Михаил Неделчев“.
Библиотека „Присъствие“ – Книга 8.
Съст. Пламен Дойнов.

Изд. „Кралица Маб“.
Департамент
„Нова българистика“ на НБУ. С., 2022,
474 с.,
Цена: 20 лв.

Налична за разпространение на Книжна борса Искър, ет. 3, офис 20-1.

Поръчайте онлайн тук