Семейни истории от Николай Аретов

0
1027

След смъртта на майка ми наследих две-три кутии със снимки. Някои от тях бях виждал, други – не (или бях забравил). Те започнаха да ми разказват различни истории, по правило без начало и без развръзка; понякога не се съгласуваха безпроблемно със сюжетите, които бях чувал, с вариантите им, които паметта ми бе съхранила доста небрежно. Събрах историите и част от снимките в тази дълбоко лична книжка, допълних ги с други сведения, почерпени от различни източници, с надеждата да предам разказа напред във времето, а и да достигна до читатели със сходни виждания за света.

Семейни истории
Автор: Николай Аретов
Издателство: Кралица Маб
Цена: 10 лв.

Налична за разпространение на Книжна борса Искър, ет. 3, офис 20-1.

Купи онлайн тук